Meteen naar de content. Meteen naar de navigatie.

Missie, visie en ambitie

Alles wat aandacht krijgt, groeit. Kinderen groeien als ze aandacht krijgen. Ze groeien in zelfvertrouwen en zelfrespect. Door vertrouwen te krijgen in zichzelf leren ze dat ze er mogen zijn en dat ze van waarde zijn. Wij willen kinderen laten zien dat er een waardevolle toekomst is.

Oudere dames in Moldavië

Ook voor ouderen is die aandacht essentieel: hun kwaliteit van leven verandert doordat zij aandacht krijgen van mensen om hen heen. Mensen die perspectief bieden – niet kijken wat er niet meer kan, maar op zoek gaan naar mogelijkheden om kwaliteit van leven te verbeteren.

Wij geloven in een rechtvaardige maatschappij – ook in Moldavië.

Wij geloven in een rechtvaardige maatschappij – ook in Moldavië. We geloven dat aandacht voor elkaar daarbij essentieel is. Oog hebben voor de ander en oprechte interesse tonen, dan nieuwe wegen inslaan om op zoek te gaan naar betere leefomstandigheden.

Visie

Wij geloven in een rechtvaardige maatschappij op basis van gelijke mogelijkheden en het omzien naar de medemens. Wij vinden dat iedereen recht heeft op eerlijke kansen. De principes aandacht voor elkaar, rechtvaardigheid en liefde zijn erg belangrijk voor ons in het werk dat wij doen. Het christelijk geloof is voor ons de grootste inspiratie. We willen de liefde van Christus uitdragen naar de mensen in Moldavië.

Ambitie

Door middel van ons motto ‘Aandacht voor elkaar’ willen wij ons ontwikkelen tot een kwalitatief sterk en (nationaal) herkenbare stichting, een organisatie die transparant handelt en streeft naar een betere leefomgeving voor de meest kwetsbaren. Dit bewerkstelligen we door het werven van fondsen in Nederland, het lokaal inzetten van vrijwilligers en het steunen van plaatselijke organisaties.