Meteen naar de content. Meteen naar de navigatie.

Aandacht voor elkaar

Hart voor Moldavië

De stichting Hart voor Moldavië is opgericht om bekendheid te geven aan het werk van Sam en Rodica en fondsen te werven voor de verschillende projecten in Moldavië. Door de jaren heen zijn er steeds meer projecten opgezet. Het werkgebied heeft zich uitgebreid van Ţînţăreni en Bulboaca naar pleegzorg door het hele land en nu ook naar Rezina, waar Corinne Anbeek werkzaam is.

Vrolijke kinderen

Hart voor Moldavie werkt in Ţînţăreni en Bulboaca nauw samen met de lokale stichting Bethania. Sam en Rodica stroomlijnen het contact tussen Nederland en Moldavie en leveren een belangrijke bijdrage aan de projecten. De ondersteunde projecten zijn altijd gebaseerd op lokale initiatieven. De projecten hebben een voorbeeldfunctie met regionale uitstraling. De overheid is op de hoogte van de ontwikkelingen en de projecten worden uitgevoerd door zowel betaalde als vrijwillige krachten, allen werkzaam bij Bethania.

In Rezina werkt Hart voor Moldavie samen met de stichting Hart voor Rezina (Fundatia Inima pentru Rezina) van Corinne Naƫîc. Samen met haar man Anatolii (Tolya) zet zij zich in om kinderen op te vangen. Corinne wordt voornamelijk ondersteund vanuit haar achterban in Zwolle.

Waar mogelijk wordt zowel in Nederland als in Moldavië samengewerkt met andere hulporganisaties en NGO’s. Hiermee verbeteren we de uitvoering van projecten, werven we meer fondsen en vergroten we het draagvlak van de stichting. We maken waar mogelijk gebruik van de kennis en ervaring van andere organisaties.

Beloningsbeleid

De stichting betaalt een salaris naar lokale maatstaven aan de medewerker(s) in Moldavië. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De met de werkzaamheden gepaard gaande kosten kunnen worden gedeclareerd. De kosten voor een reis (namens het bestuur) naar Moldavië worden nooit uit het stichtingsvermogen betaald.