Meteen naar de content. Meteen naar de navigatie.

Aandacht voor pleegzorg

Hart voor een kind

“Na mijn geboorte ben ik bij mijn oma achtergelaten. Mijn moeder is in het buitenland gaan werken en het is niet bekend wie mijn vader is. Toen ik drie jaar oud was is mijn oma overleden en toen kwam ik in een internaat terecht” (Ion, 9 jaar).

Vrolijke kinderen in pleegopvang

Een internaat is een mogelijkheid voor kinderen om aan een slechte thuissituatie te ontsnappen, maar het is niet de beste optie. Kinderen krijgen ook in een internaat geen persoonlijke aandacht en ontwikkelen gedragsproblemen. Bovendien worden ze door de maatschappij gestigmatiseerd en bevooroordeeld. Op dit moment worden de internaten één voor één gesloten, omdat men ziet dat dit geen goede oplossing is. Hiermee zijn we weer terug bij af.

Stichting Hart voor Moldavië heeft een oplossing: het project Hart voor een Kind. Wij zijn op zoek gegaan naar gezinnen, waar kinderen uit een kindertehuis welkom zijn. Deze gezinnen willen kinderen die geen thuis kennen een thuis bieden. Op deze manier kunnen kinderen uit internaten een nieuwe leefomgeving leren kennen waar ze kunnen opgroeien en ontwikkelen en leren dat ook zij waardevol zijn.

In de zomervakantie worden de pleegouders met hun gezin en pleegkinderen uitgenodigd voor een speciaal zomerkamp. Voor hen een ontspannende week waarin ze ervaringen kunnen uitwisselen met andere pleegouders. Zowel de ouders als de kinderen genieten van deze week. De pleegouders krijgen informatie en trainingen zodat ze beter om kunnen gaan met hun pleegkinderen, die vaak gezondheids- en gedragsproblemen hebben. Daarnaast is er medische hulp beschikbaar. Voor maar €35,- per maand kunt u een kind sponseren.