Meteen naar de content. Meteen naar de navigatie.

Aandacht voor elkaar

Hart voor Moldavië

De stichting Hart voor Moldavië heeft als doel bekendheid te geven aan het werk van Sam en Rodica en fondsen te werven voor de verschillende projecten in Moldavië. Door de jaren heen zijn er steeds meer projecten opgezet. Ook het werkgebied breidt zich langzaam uit. Eerst werkten ze alleen in het dorp Ţînţăreni, inmiddels bestrijkt het werkgebied geheel Moldavië

Vrolijke kinderen

Sam en Rodica werken in Moldavië nauw samen met de lokale stichting Bethania. De ondersteunde projecten zijn altijd gebaseerd op lokale initiatieven. De projecten hebben een voorbeeldfunctie met regionale uitstraling. De overheid is op de hoogte van de ontwikkelingen en de projecten worden uitgevoerd door zowel betaalde als vrijwillige krachten, allen werkzaam bij Bethania.

Waar mogelijk wordt zowel in Nederland als in Moldavië samengewerkt met andere hulporganisaties en NGO’s. Hiermee verbeteren we de uitvoering van projecten, werven we meer fondsen en vergroten we het draagvlak van de stichting. We maken waar mogelijk gebruik van de kennis en ervaring van andere organisaties.

Beloningsbeleid

De stichting betaalt een salaris naar lokale maatstaven aan de medewerker(s) in Moldavië. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De met de werkzaamheden gepaard gaande kosten kunnen worden gedeclareerd. De kosten voor een reis (namens het bestuur) naar Moldavië worden nooit uit het stichtingsvermogen betaald.