Meteen naar de content. Meteen naar de navigatie.

Stichting Hart voor Moldavië

Bethania

Bethania is de Moldavische partnerorganisatie waar Hart voor Moldavië mee samenwerkt. Deze organisatie is gevestigd in het dorp Ţînţăreni, zo’n 30 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Chisinau. Al onze projecten worden door deze lokale stichting uitgevoerd. Bethania is opgericht in 1998 door Ilie Coada. Hij is zelf inwoner van het dorp Ţînţăreni en zag de grote behoefte aan hulp. Hij heeft hulp gezocht om in deze behoefte te kunnen voorzien.

Vrolijke kinderen in Moldavië

Zowel Hart voor Moldavië als Bethania zijn erg tevreden met de wederzijdse samenwerking. Het is mooi dat de daadwerkelijke lokale hulp vooral komt van Moldaviërs zelf met ondersteuning vanuit o.a. Nederland in de vorm van kennisoverdracht en sponsoring. Naast Hart voor Moldavië ondersteunen ook andere organisaties de stichting Bethania.

Bethania heeft als doelstelling om kinderen uit weeshuizen en ouderen alle nodige hulp te bieden op zowel geestelijk als materieel gebied. De stichting zet zich daarbij in het bijzonder in om kinderen uit internaten een beter alternatief te bieden. Zoveel mogelijk kinderen uit internaten worden ondergebracht in pleeggezinnen. Bethania heeft, net als Hart voor Moldavië, een christelijke grondslag.